Economie

12. Doelstellingen centrale bank

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

Deze video gaat over de doelstellingen van een centrale bank. De ECB heeft bijvoorbeeld het enkelvoudig mandaat om de prijsstabiliteit te garanderen.

Enkelvoudig mandaat

Het monetaire beleid van een centrale bank heeft slechts één doelstelling

Duaal mandaat

Het monetaire beleid van een centrale bank heeft twee doelstellingen

Prijsstabiliteit

Geld houdt in de loop der tijd zijn waarde

Inflatie

Algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten

F1: Conjuncturele verschijnselen