Economie

14. Geldhoeveelheid M1

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video met uitleg voor economie bespreken we hoe het rentebeleid van de ECB invloed kan hebben op de geldhoeveelheid die in omloop is. Zo kan een hogere rente voor een lagere geldhoeveelheid, en andersom.

Inflatie

Algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten

Deflatie

Algemene daling van de prijzen van goederen en diensten

Simultane kredietverlening

Centrale bank leent aan banken, banken lenen aan particulieren

Uit een krant, augustus 2014: 

Normaal gesproken wordt het leven almaar duurder. Een beetje inflatie wordt gezien als smeerolie voor de economie: zij verleidt mensen om aankopen te doen in de verwachting dat spullen morgen een tikje duurder zijn. Door middel van rentebeleid probeert de Europese Centrale Bank (ECB) de inflatie net onder de 2% te houden. De inflatie mag volgens de ECB niet te hoog zijn, omdat er dan een loon-prijsspiraal kan ontstaan. Te lage inflatie kan omslaan in deflatie, die de economische groei kan schaden


Leg uit hoe deflatie kan leiden tot afnemende economische groei.

F1: Conjuncturele verschijnselen