Economie

14. Geldhoeveelheid M1

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video bespreken we hoe het rentebeleid van de ECB invloed kan hebben op de geldhoeveelheid die in omloop is. Zo kan een hogere rente voor een lagere geldhoeveelheid, en andersom.

Inflatie

Algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten

Deflatie

Algemene daling van de prijzen van goederen en diensten

Simultane kredietverlening

Centrale bank leent aan banken, banken lenen aan particulieren

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
F1: Conjuncturele verschijnselen