Economie

7. Het BBP als indicator

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video wordt besproken hoe het bruto binnenlands product (BBP) invloed heeft op de conjunctuur. Als het BBP stijgt hebben we te maken met een economische groei en gaan we doorgaans richting een hoogconjunctuur. Als het BBP daalt hebben we te maken met een economische krimp en gaan we doorgaans richting een laagconjunctuur.

Bruto Binnenlands Product

De totale waarde van alle producten en diensten die gedurende een jaar in een land geproduceerd worden

Hoogconjunctuur

Een periode waar het goed gaat met de economie (hoge productie, veel bestedingen, lage werkloosheid)

Laagconjunctuur

Een periode waar het slecht gaat met de economie (lage productie, weinig bestedingen, hoge werkloosheid)

F1: Conjuncturele verschijnselen