Economie

9. Vormen van werkloosheid

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

Deze video gaat over verschillende soorten werkloosheid. Naast conjuncturele werkloosheid bestaat er ook natuurlijke werkloosheid, want ook als een economie op volle toeren draait, bestaat er werkloosheid.

Conjuncturele werkloosheid

De werkloosheid die komt door de schommelingen in de economische conjunctuur

Natuurlijke werkloosheid

De structurele werkloosheid die resteert als de productiecapaciteit volledig is benut

Frictiewerkloosheid

Kortdurende werkloosheid die ontstaat bij het zoeken of het wisselen van een baan

Maak van onderstaande zinnen een economisch juiste tekst.


Toenemende krapte op de arbeidsmarkt ontstaat als de …(1)… meer stijgt dan de …(2)…. Hierdoor kunnen de gemiddelde lonen …(3)…. Dat kan een positieve invloed op de …(4)… kant van de economie hebben, maar kan tevens leiden tot een gewijzigde verhouding tussen arbeid en kapitaal aan de …(5)… kant van de economie.


Kies uit:

bij (1) beroepsbevolking / werkgelegenheid

bij (2) beroepsbevolking / werkgelegenheid

bij (3) dalen / stijgen

bij (4) conjunctuur / structuur

bij (5) conjunctuur / structuur

F1: Conjuncturele verschijnselen