Economie

Examenopgave 2012 (1), opgave 1

Gegeven door:
Niels van der Vliet
Beschrijving Begrippen
Deze video behandelt de eerste opgave van het havo eindexamen 2012, tijdvak 1. De vragen 1 t/m 4 gaan over het marktmodel. Hier komen onder andere de begrippen vraaglijnen, prijselasticiteit en het consumentensurplus aan bod.
Complementaire goederen

Goederen die elkaar aanvullen (bijvoorbeeld tandpasta en tandenborstels)

Consumentensurplus

Het bedrag dat consumenten bereid zijn om méér te betalen dan de daadwerkelijke prijs

Consumeren

Het kopen van niet-duurzame goederen en diensten om aan je behoeften te voldoen

Markt

In de economie spreken we meestal van een markt als we het hebben over een afgebakend gebied waarin aangeboden en gevraagde hoeveelheden van een bepaald product verhandeld worden, waarbij een prijs ontstaat

Marktmechanisme (prijsmechanisme)

Hiermee wordt het verschijnsel bedoeld dat het vrije spel van vraag en aanbod automatisch zorgt voor voldoende afstemming tussen vragers en aanbieders, met een geschikte prijs als gevolg

Prijselasticiteit (van de vraag)

De mate waarin de vraag verandert bij een verandering in de prijs

Prijsinelastisch

De vraag reageert minder dan evenredig op een daling/stijging van de prijs. Hoe noodzakelijker het product, hoe inelastischer de vraag

Vraaglijn

Dit is de lijn die het verband weergeeft tussen de gevraagde hoeveelheid en de prijs

H1. Examenopgaven 2012 tijdvak 1 EC