Economie

Examenopgave 2012 (1), opgave 4

Gegeven door:
Niels van der Vliet
Beschrijving Begrippen
Deze video behandelt de vierde opgave van het havo eindexamen 2012 (1). De vragen 17 t/m 21 gaan over China versus de Verenigde Staten (VS). Hier komen onder andere de economische begrippen, wisselkoersen, import en export en het BBP (Bruto Binnenlands Product) aan bod.
Importsubstitutie

Het proces waarbij binnenlandse producenten goederen gaan produceren of diensten gaan verlenen die voorheen van buitenlandse producenten betrokken werden

Invoerheffing

Dit zijn indirecte belastingen die geheven kunnen worden op inkomende producten uit het buitenland. Op deze manier kunnen binnenlandse producenten beschermd worden tegen concurrentie uit het buitenland

Staatsobligatie

Een lening (verhandelbaar schuldbewijs) van particulieren of bedrijven aan de overheid die wordt aangegaan om geld uit de markt te halen en daarmee het financieringstekort te dekken

Valuta

Een geldsoort of betaalmiddel dat officieel geldig is in een land

Wereldhandelsorganisatie (WTO)

Organisatie die een permanente onderhandeling plaats is voor alle vormen van handel in de wereld. Het doel is het bevorderen van vrije wereldhandel

Wisselkoersen

De prijs van een munt uitgedrukt in een andere munt (bijvoorbeeld een wisselkoers waarbij 1 euro gelijk staat aan 1,20 dollar)

H1. Examenopgaven 2012 tijdvak 1 EC