Economie

Examenopgave 2012 (1), opgave 5

Gegeven door:
Niels van der Vliet
Beschrijving Begrippen
Deze video behandelt de vijfde en laatste opgave van het havo eindexamen 2012. De vragen 22 t/m 27 gaan over belastingvoordelen. Hier komen onder andere de spaarloonregeling, belastingboxen en economische groei aan bod.
Belasting

Door de fiscus bepaalde heffingen ter financiering van publieke voorzieningen en overheidsinstellingen

Degressieve belasting

Het belastingtarief wordt lager als het inkomen stijgt (hoe hoger het inkomen, hoe minder belasting er wordt betaald)

Progressieve belasting

Het belastingtarief wordt hoger als het inkomen stijgt (hoe hoger het inkomen, hoe meer belasting er wordt betaald)

Schijvensysteem

Een progressieve manier van inkomstenbelasting heffen. Elke volgende schijf heeft een hoger belastingtarief dan de voorgaande schijf (hoe hoger het inkomen, hoe hoger het belastingpercentage)

H1. Examenopgaven 2012 tijdvak 1 EC