Frans

3. Het stappenplan

Gegeven door:
Laura den Boer
Beschrijving Begrippen
Wat moet je precies allemaal doen als je gaat tekstverklaren op je Frans examen? Wat zijn dé regels waar je je aan moet houden? Leer het in 9 stappen in deze video!
Er zijn nog geen begrippen voor deze video.
A1. Tekstverklaren FR

Frans tekstverklaring, stappenplan leesvaardigheid


In deze uitlegvideo geven we een stappenplan om het leesvaardigheid eindexamen Frans zo goed mogelijk te maken en voor te bereiden. 


Fase 1: vóór het lezen 

Stap 1: bekijk de titel/afbeeldingen/tussenkopjes/bron.

Stap 2: bedenk voor jezelf wat het onderwerp van de tekst is.

Stap 3: wat weet je al van dit onderwerp? 

Stap 4: nummer de alinea’s.

Stap 5: lees nu de eerste vraag bij de tekst en kijk goed bij welk gedeelte van de tekst deze vraag hoort  markeer dit gedeelte van de tekst. 

Let op! Lees de antwoorden nog niet!

Stap 6: omcirkel de signaalwoorden in de gemarkeerde tekst. 


Fase 2: tijdens het lezen 

Stap 7: lees nu de gemarkeerde tekst. 


Fase 3: na het lezen 

Stap 8: ga voor jezelf na of je de vraag nu kunt beantwoorden.

-       Bedenk eerst goed in je hoofd wat het antwoord kan zijn. 

-       Lees dan pas de antwoorden op de vragen en vertaal eventueel. 

-       Beantwoord nu de vraag, als dit lukt!

Stap 9: begrijp je het nog niet helemaal? Stel jezelf dan de vragen: 

-       Wie? 

-       Wat? 

-       Waar? 

-       Waarom? 

-       Wanneer? 

-       Hoe?  


Is er nog een vraag bij dezelfde tekst? Herhaal dan het proces vanaf stap 5. 


Bekijk de volgende video om te oefenen met examenteksten voor het eindexamen Frans.