Frans

7. Tekstverklaring, examentekst 4

Gegeven door:
Laura den Boer
Beschrijving Begrippen
Om je goed voor te bereiden op je examen Frans is het verstandig om veel te oefenen met examenteksten. Dit is de vierde en laatste video waarin een gehele examentekst inclusief vragen afgewerkt wordt. Dit wordt gedaan aan de hand van het eerder behandelde stappenplan!
A1. Tekstverklaren FR

ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay