Frans

1. Présent

Gegeven door:
Laura den Boer
Beschrijving Begrippen
Onze gediplomeerde docent Laura den Boer legt jullie in deze video uit hoe je alle regelmatige werkwoorden in de tegenwoordige tijd, oftewel de présent, kan vervoegen die eindigen op -er, -ir en -re!
Er zijn nog geen begrippen voor deze video.
C1. Grammatica FR

Vervoegen van de présent van de regelmatige werkwoorden die eindigen op -ER, -IR en -RE


Présent = Tegenwoordige Tijd 

Speelt zich af in het NU: 

-       Ik loop 

-       Ik woon 

-       Jij zit

-       Hij praat 

-       Wij doen 


Persoonlijke voornaamwoorden 

Je                                                                        Ik

Tu                                                                       Jij

Il/Elle/On                                                            Hij/zij/men

Nous                                                                   Wij

Vous                                                                   Jullie/u

Ils/Elles                                                               Zij

 

Regelmatige werkwoorden (Binnen één werkwoord heb je altijd dezelfde stam!)

-       Eindigen op -ER (habiter, parler)

-       Eindigen op -IR (finir) 

-       Eindigen op -RE (vendre) 


-ER

Habiter = wonen 

Stam? -ER weglaten!

Stam = habit


Présent uitgangen -ER regelmatige werkwoorden 

Je                                                                        E

Tu                                                                       Es

Il/Elle/On                                                            E

Nous                                                                   Ons

Vous                                                                   Ez

Ils/Elles                                                               Ent


Persoonlijk voornaamwoord + stam + uitgang 

J’habite                                                               Ik woon 

Tu habites                                                           Jij woont

Il/Elle/On habite                                                 Hij/zij/men woont

Nous habitons                                                    Wij wonen 

Vous habitez                                                       Jullie wonen 

Ils/Elles habitent                                                Zij wonen 


-IR

Finir = beëindigen 

Stam? -IR weglaten!

Stam = Fin


Présent uitgangen -IR regelmatige werkwoorden 

Je                                                                        Is

Tu                                                                       Is

Il/elle/on                                                            It

Nous                                                                   Issons

Vous                                                                   Issez

Ils/elles                                                               issent


Persoonlijk voornaamwoord + stam + uitgang 

Je finis                                                                Ik beëindig

Tu finis                                                                Jij beëindigt

Il/elle/on finit                                                     Hij/zij/men beëindigt 

Nous finissons                                                    Wij beëindigen 

Vous finissez                                                      Jullie beëindigen 

Ils/elles finissent                                                Zij beëindigen


-RE

Vendre = verkopen 

Stam? -RE weglaten!

Stam= Vend


Présent uitgangen -ER regelmatige werkwoorden 

Je                                                                        S

Tu                                                                       S

Il/elle/on                                                            

Nous                                                                   Ons

Vous                                                                   Ez

Ils/elles                                                               Ent


Persoonlijk voornaamwoord + stam + uitgang

Je vends                                                              Ik verkoop 

Tu vend                                                            Jij verkoopt

Il/elle/on vend                                                    Hij/zij/men verkoopt

Nous vendons                                                    Wij verkopen

Vous vendez                                                       Jullie verkopen

Ils/elles vendent                                                 Zij verkopen


Wil je weten hoe je de présent van de onregelmatige werkwoorden être, avoir, alles en faire moet vervoegen? Kijk dan de volgende video!