Frans

4. Passé composé

Gegeven door:
Laura den Boer
Beschrijving Begrippen
Onze docente Laura den Boer legt jullie in deze video uit hoe je alle regelmatige werkwoorden in de voltooid tegenwoordige tijd oftewel de passé composé kan vervoegen die eindigen op -er, -ir en -re!
Er zijn nog geen begrippen voor deze video.
C1. Grammatica FR

Vervoegen van de passé composé van de regelmatige werkwoorden die eindigen op -ER, -IR & -RE


Passé composé = Voltooid Verleden Tijd (begonnen in het verleden en geëindigd in het verleden)

-       Ik heb gelopen

-       Ik heb gewoond

-       Jij hebt gezeten

-       Hij heeft gepraat

-       Wij hebben gemaakt

-       Jij bent gegaan


Hulpwerkwoorden bij de passé composé: 

-       Avoir (hebben)


Ik heb                                 J’ai   

Jij hebt                               Tu as

Hij/zij/men heeft               Il/elle/on a

Wij hebben                        Nous avons

Jullie hebben/ u heeft       Vous avez

Zij hebben                          Ils/elles ont


-       Être (zijn) 

Ik ben                          Je suis

Jij bent                        Tu es

Hij/zij/men is              Il/elle/on est 

Wij zijn                        Nous sommes

Jullie zijn/u bent         Vous êtes

Zij zijn                          Ils/elles sont


Regelmatige werkwoorden 

-       Eindigen op -ER (habiter, parler) 

-       Eindigen op -IR (finir)

-       Eindigen op -RE (vendre)

 

Passé composé maken m.b.v. de stam 

-       Stam werkwoorden -ER = ER eraf!

Habiter -ER = habit 

-       Stam werkwoorden -IR = IR eraf!

Finir -IR = fin

-       Stam werkwoorden -RE = RE eraf! 

Vendre -RE = vend


Welke achtervoegsels van de passé composé plak je achter de stam van de werkwoorden op -ER/-IR/-RE?


-ER                                             -IR                                              -RE

é                                                i                                                  u

Habité                                        Fini                                             Vendu


Vergeet de hulpwerkwoorden niet! (Avoir & Être) 

 

Passé composé bij werkwoorden op -ER

Werkwoord = habiter 

Stam (ER eraf) = habit

Achtervoegsel bij -ER = é


Ik heb gewoond                        =                                                 J’ai habité

Jij hebt gewoond                       =                                                 Tu as habité

Hij heeft gewoond                    =                                                Il a habité

Wij hebben gewoond                =                                                 Nous avons habité

Jullie hebben gewoond             =                                                Vous avez habité

Zij hebben gewoond                 =                                                 Ils ont habité


-       Bij het hulpwerkwoord AVOIR is de uitgang van de passé composé overal hetzelfde, ook al is er sprake van een vrouwelijke vorm of meervoud. 

-       LET OP bij ÊTRE verandert de uitgang van de passé composé wel naar het persoonlijk voornaamwoord!


Passé composé bij werkwoorden op -IR 

Werkwoord = finir      

Stam (IR eraf) = fin     

Achtervoegsel bij -IR = i 


Ik heb beëindigd                        =                                                J’ai fini

Jij hebt beëindigd                      =                                                Tu as fini

Hij heeft beëindigd                   =                                                Il a fin

Wij hebben beëindigd              =                                                Nous avons fini

Jullie hebben beëindigd            =                                                Vous avez fini

Zij hebben beëindigd                =                                                Ils ont fini


Passé composé bij werkwoorden op -RE     

Werkwoord = vendre             

Stam (RE eraf) = vend 

Achtervoegsel bij -RE = u       


Ik heb verkocht                         =                                                 J’ai vend

Jij hebt verkocht                        =                                                 Tu as vendu

Hij heeft verkocht                     =                                                 Il vendu

Wij hebben verkocht                =                                                 Nous avons vendu

Jullie hebben verkocht              =                                                Vous avez vendu

Zij hebben verkocht                  =                                                 Ils ont vendu


Être als hulpwerkwoord? Let op de vervoegingen bij de achtervoegsels!

(Aller is een onregelmatig werkwoord, dit is alleen een voorbeeld van een vervoeging van de passé composé met être) 

Werkwoord= aller

Stam (ER eraf) = all 

Achtervoegsel bij -ER = é… 


(Mogelijk?) vrouwelijk? =                                   ée

Meervoud? =                                                      és


Ik ben gegaan                            =                                                Je suis allé(e)

Jij bent gegaan                          =                                                 Tu es allé(e)

Hij is gegaan                              =                                                Il est allé

Zij is gegaan                               =                                                Elle est allée

Wij zijn gegaan                          =                                                Nous sommes allé(e)s

Jullie zijn gegaan                       =                                                Vous êtes allé(e)s

Zij (m) zijn gegaan                     =                                                 Ils sont allés

Zij (v) zijn gegaan                      =                                                 Elles sont allées