A.1 Jagers en Verzamelaars

Thumbnail
1. Prehistorie en landbouwrevolutie (Kenmerk 1 & 2)
Thumbnail
2. De bronstijd (Kenmerk 3)
A.2 Grieken en Romeinen

Thumbnail
3. Wetenschappelijk denken en het Romeinse Rijk (Kenmerk 4 & 5 & 6)
Thumbnail
4. Conflict en christendom (7 & 8)
A.3 Christendom en Islam

Thumbnail
5. Het christendom en de islam (Kenmerk 9 & 10)
Thumbnail
6. Hofstelsel en horigheid (Kenmerk 11 & 12)
A.4 Steden en Staten

Thumbnail
7. Handel en ambacht (Kenmerk 13 & 14 & 15)
Thumbnail
8. Staatsvorming en centralisatie (Kenmerk 16 & 17)
A.5 Ontdekkers en Hervormers

Thumbnail
9. De Renaissance (Kenmerk 18,19,&20)
Thumbnail
10. De Nederlandse Staat (Kenmerk 21&22)
A.6 Regenten en Vorsten

Thumbnail
11. Streven naar absolute macht (Kenmerk 23&24)
Thumbnail
12. Het begin van de wereldeconomie en de wetenschappelijke revolutie (Kenmerk 25 en 26)
A.7 Pruiken en Revoluties

Thumbnail
13. De verlichting (Kenmerk 27 & 28)
Thumbnail
14. Europese wereldbeheersing en democratische revoluties (Kenmerk 29 & 30)
A.8 Burgers en Stoommachines

Thumbnail
15. De industriële revolutie en imperialisme (Kenmerk 31 & 32 & 33)
Thumbnail
16. Emancipatiebewegingen & democratisering (Kenmerk 34 & 35 & 36)
A.9 Tijd van wereldoorlogen

Thumbnail
17. Nieuwe wapens, wereldkapitalisme & verzet tegen imperialisme (Kenmerk 37 & 38 & 39)
Thumbnail
18. Totalitaire ideologieën en de twee Wereldoorlogen (Kenmerk 40 t/m 44)
A.10 Tijd van televisie en computers

Thumbnail
19. Dekolonisatie en Kapitalisme & Communisme (Kenmerk 45 & 46)
Thumbnail
20. Éénwording van Europa (Kenmerk 47 & 48 & 49)


Ga met een goed gevoel het havo examen in door te leren met onze uitlegvideo's voor geschiedenis!