Geschiedenis

4. Ontwikkelingen van Britse koloniën in India

Gegeven door:
Rick Ouwehand
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor geschiedenis zullen we het gaan hebben over drie onderwerpen. Het gevolg van de Britse overheersing in India voor de Indiase bevolking. Dan gaan we verder met de Indische opstand tegenover de Britten. En we eindigen met de gevolgen van de Indische opstand voor de Indiase bevolking en voor de Britse kolonisten.

Zeggenschap

Macht hebben over iets

Indiase Opstand

De Indiase opstand van 1857 was een opstand tegen de koloniale machthebbers in Brits-Indië. Deze opstand hield zich bezig tot 1858

EIC (East Indian Company)

Een Britse handelsorganisatie die gefocust was op handel drijven met India en Zuidoost-Azië

Koningin Victoria

Alexandrina Victoria van Hannover was koningin van het Verenigd Koninkrijk van 1837 tot 1901 en vanaf 1877 tevens keizerin van India

Kolonialisme

Kolonialisme houdt in dat landen overzeese gebieden overheersen

Brits-Indische leger

Het Brits-Indisch leger was de krijgsmacht van Brits-Indië tot de opdeling van het land in 1947. Het Brits-Indische leger werd in 1895 gevormd uit drie bestaande legers, namelijk de Bengal Army, de Madras Army en de Bombay Army

Indian National Congress

Een politieke partij uit India die opgericht werd in 1885 en een grote rol speelde in het verzet tegen het Britse kolonialisme. Een van de bekendste leiders was Mahatma Gandhi

Industrialisatie

Veranderingen in het productieproces door mechanisatie en de invoering van fabriekswerk

Democratie

Een staatsvorm waarbij het volk regeert. Het volk regeert door middel van een volksvertegenwoordiging/parlement

Normen en waarden

Formele en informele regels over hoe je met elkaar omgaat en dient om te gaan. Normen zijn de leefregels waar je naar leeft en waarden zijn de uitingen die hierbij horen

B.1 Britse koloniën in Amerika en India

B.2 Industriële revolutie in Groot-Brittannië

Gevolgen van de Britse kolonisatie

We onderscheiden vier gevolgen voor de Indiase bevolking, die over het algemeen niet positief zijn.


1. Achteruitgang van de Indiase economie. De Britten plaatsten hoge belastingen op lokale producten, waardoor veel Indiërs geneigd of gedwongen waren om geïmporteerde Britse producten te kopen.


2. Het verlies van werk, zeggenschap en status. De hoge functies in het bestuur van het land werden overgenomen door de Britse kolonisten.


3. Grotere verschillen tussen arm en rijk. Kleine landbezitters werden door hoge belastingen ertoe gedwongen om hun land te verkopen aan grootlandbezitters. Dankzij de Britse kolonisator werden de grootlandbezitters rijker en de klein landbezitters armer.


4. Beperking van de Indiase cultuur. De westerse cultuur werd door de Britten doorgedrukt in India. De kolonisten zagen zichzelf als verlosser en leraar van de onderontwikkelde maatschappij van de Indiërs. Zo introduceerden ze het Engelse rechtssysteem en werden het Engelse onderwijssysteem en de Engelse taal ingevoerd. Dit belemmerde de ontwikkeling van de Indiase nationaliteit. Ook kwamen er onder leiding van de Britten verboden op bepaalde dagelijkse gebruiken, die vaak betrekking hadden tot het geloof. De Britten wilden het christendom verspreiden, tot ongenoegen van veel hindoes en islamieten in India.


Kortom: de Britten hadden veel invloed, wat ten koste ging van de Indiase bevolking op economisch en cultureel gebied.


De Indiase opstand

Eén van de belangrijkste redenen voor de Indiase opstand van 1857 was de uitbuiting van de Indiërs door de Britten. De Indiase opstand ontpopte door een ontwikkeling in het Brits-Indische leger. De Britten voerden een innovatie in, die betrekking had op de patronen van de Britse geweren. Deze patronen werden ingesmeerd met koeienvet en varkensvet. Dit werd niet geaccepteerd door de Indiase soldaten. Een groot gedeelte van de soldaten was moslim en zag varkens als onrein. Een ander groot gedeelte van de soldaten was hindoeïstisch en zag koeien als heilige dieren.


Kort hierna kwamen veel soldaten in opstand, en met hun een groot deel van Noord-Indiase bevolking. De nieuwe patronen die werden ingevoerd door de Britten waren dus de directe aanleiding voor de Indiase opstand van 1857. De opstand duurde uiteindelijk tot halverwege 1858 en kwam tot einde door het harde optreden van de Britten tegenover de Indiase soldaten. Het was een bloedige strijd, die de Britten wisten te winnen omdat ze beschikten over betere wapens. Ook hadden ze legeraanvoerders met meer ervaring dan de Indiërs.


Toch werd de overwinning van de Britten overschaduwd door de realisatie dat de Indiase bevolking ontevreden was over het Britse beleid. De angst voor nog meer opstanden van de Indiërs tegenover de Britten groeide.


Gevolgen van de Indische opstand

We bespreken de drie grootste veranderingen die voortvloeiden uit de Indische opstand.


1. India kwam onder direct gezag van de Britse regering.

Dit hield in dat de EIC werd afgezet en koningin Victoria keizerin van India werd. India werd verdeeld in verschillende provincies, die bestuurd werden door Britten. De staten in de provincies werden bestuurd door Indiase vorsten, al hadden zij niet veel macht. De Britten hadden namelijk nog altijd de macht om in te grijpen als zij het niet eens waren met de Indiase vorsten. Ook de buitenlandse zaken werden nu geregeld door de Britse regering.


2. Vooruitgang op sociaaleconomisch gebied. De Britten legden veel focus op onderwijs, het aanmoedigen van industrialisatie en democratie, waardoor de provincies er op sociaaleconomisch gebied op vooruit gingen. Dit was een positieve verandering.


3. Indiase soldaten kregen meer ruimte. Er kwam een reorganisatie van het Brits-Indische leger. De Indiase soldaten waren echter nog steeds niet gelijk aan de Britten.


De nieuwe hervormingen waren niet voldoende voor veel Indiërs. Er waren in de tussen tijd Britse universiteiten geopend in India, die westerse normen en waarden over gelijkheid en vrijheid overbrachten. Dit was een aanleiding voor het oprichten van een politieke partij door een groep Indiërs. Deze partij werd het Indian National Congress genoemd.


Indian National Congress

Het Indian National Congress werd opgericht in 1885. Het partijprogramma was gericht op het creëren van gelijkheid in het Brits-Indische bestuur. Volgens de Britten konden zij het beste zelf de machtsposities vervullen in India, omdat zij zichzelf slimmer vonden dan de Indiase bevolking. Het INC besloot om naar onafhankelijkheid te streven, aangezien de Britten niet wilden samenwerken. Uiteindelijk werd India pas in 1947 compleet onafhankelijk van Groot-Brittannië.