Maatschappijwetenschappen

2. Vaardigheden, de 4 Domeinen en de Hoofd- en Kernbegrippen

Gegeven door:
Rogier Proper
Beschrijving Begrippen

Deze video voor maatschappijwetenschappen geeft jou een samenvatting over vaardigheden, de 4 domeinen en de hoofd- en kernbegrippen. Hier komen termen voorbij als vorming, binding, verhouding en verandering. Gebruik deze uitleg om te leren voor het examen, toetsen of SE's!

kernconcepten

De concepten die vallen onder de hoofdconcepten.

institutionalisering

In hoeverre regels worden geaccepteer en overgenomen worden in een samenleving.

individualisering

Het proces waardoor mensen meer als individu in plaats van als groep in de groep in de samenleving komen te staan.

representatie

Het vertegenwoordigen van iets of iemand.

cultuur

Geheel aan gewoonten en regels dat bij een volk hoort.

groepsvorming

Het vormen van groepen met mensen die hetzelfde over iets denken als jij.

politieke instituties

Formele of informele regels die vastgelegd zijn in wetten.

sociale instituties

Formele of informele regels over gedrag.

samenwerking

Het gezamelijk aan de slag gaan met iets.

conflict

Een situatie waarin mensen met elkaar botsen.

gezag

De aanvaarde macht van een persoon of organisatie.

macht

De invloed die een persoon of groep heeft.

sociale cohesie

De mate waarin mensen zich met elkaar verbonden voelen.

sociale ongelijkheid

De ongelijke verdeling over personen of groepen van zaken die belangrijk worden geacht in de samenleving.

ideologie

Ideeën over hoe er met de maatschappij om moet worden gegaan.

inculturatie

Het proces waarbij culturele kenmerken worden overgedragan van een samenleving of sociale omgeving aan de individu.

acculturatie

Het overnemen van elementen van andere culturen.

politieke socialisatie

Het proces waarbij individuen leren en internaliseren hoe macht vanuit een politiek oogpunt verdeeld en georganiseerd is.

socialisatie

Het proces waarbij je de normen en waarden van je groep bewust of onbewust krijgt aangeleerd.

evalueren

Uit een bepaalde redeniring een conclusie trekken.

correlatie

Manier waarop iets samenhangt met iets anders.

causaliteit

Het oorzakelijk verband kunnen stellen.

hypothese

Een voorlopige stelling waar in je aangeeft wat je van iets denkt te verwachten.

subjectief

Subjectief is gebaseerd op mening en gevoel.

objectief

Objectief is gebaseerd op feiten.

hoofdconcepten

De grote onderwerpen.

Democratisering

Het proces van democratiseren, het vergroten van inspraak.

staatsvorming

De ontwikkeling waarbij een een gebied steeds meer als eenheid wordt bestuurd, door een overheid,vanuit één hoofdstad.

A1. Introductie

A2. Vaardigheden en de Begrippen

Leren over de inleiding op maatschappijwetenschappen

Via welke vaardigheden bestudeer je samenlevingen en welke gereedschappen zijn hiervoor nodig? Dat kun je hier leren! Je moet de volgende vaardigheden onder de knie hebben:


1. Bestudeer bronnen en beoordeel of het objectief of subjectief is.

2. Zelf onderzoeken, op welke manier je dit doet, is helemaal aan jou!

3. Je probeert een bepaald aspect van een samenleving te begrijpen en analyseren. Hierbij kijk je naar bijvoorbeeld gedragspatronen.

4. Waarmee je een hypothese creëert.

5. Het oorzakelijk verband tussen twee maatschappelijke verschijnselen kunnen benoemen, de causaliteit of de correlatie.

6. En je evalueert: je volgt een bepaalde redenering over een sociaal onderwerp en je haalt daaruit een conclusie.

7. Tot slot kan je vanuit deze conclusie zelf een redenering opzetten, aan de hand van argumenten. Om met deze vaardigheden te kunnen werken heb je de juiste ‘gereedschap’ nodig. In de politicologie en sociologie zijn hier een aantal begrippen voor nodig, ook wel concepten.


Vorming, Verhouding, Binding en Verandering

De hoofdconcepten die wij hiervoor gebruiken zijn: Vorming, Verhouding, Binding en Verandering. Hier komen dan weer onderverdeeld verschillende kernconcepten bij kijken, voorbeelden hiervan zijn: cultuur, sociale ongelijkheid, sociale cohesie en individualisering. Bij vorming zal gekeken worden naar het proces waarbij individuen maatschappelijk worden gevormd tot leden van een groep of samenleving. Zo zal het bij Verhouding gaan over hoe individuen zich maatschappelijk gezien van elkaar onderscheiden. Bij Binding zal het gaan over sociale binding en bij Verandering zullen we kijken naar veranderingen in een maatschappij en de mogelijke invloeden van individuen en groepen daarop.


Leren met Digistudies

Met Digistudies word jij helemaal klaargestoomd voor jouw eindexamens. Zo kan je wanneer je maar wilt gebruik maken van onze uitlegvideo’s en dit allemaal op jouw eigen tempo! Leer voor je examens door begrippenlijsten door te nemen en quiz- en examenvragen te maken.