Maatschappijwetenschappen

3. Socialisatie, Cultuur en Identiteit

Gegeven door:
Rogier Proper
Beschrijving Begrippen

Welkom bij deze uitlegvideo voor maatschappijwetenschappen op havoniveau, over socialisatie, cultuur en identiteit. We gaan het onder andere hebben over wat socialisatie is, wat een cultuur inhoudt en hoe een identiteit wordt gevormd.

identiteit

Hoe jij jezelf ziet, wat jou jou maakt.

cultuur

Geheel aan gewoonten en regels dat bij een volk hoort.

normen en waarden

Normen zijn de leefregels waar je naar leeft en waarden zijn de uitingen over hoe je je gedraagt

informele regels

Regels die nooit zijn vastgesteld maar waar we ons wel aan houden.

socialisatoren

Alle mensen die zorgen voor de socialisatie tussen de verschillende groepen.

sociaal- economische positie

De plaats die je hebt in de maatschappij als je kijkt naar alle sociale en economische vlakken.

nurture-nature-debat

De discussie omtrent de oorsprong van de eigenschappen van de individu.

deconfessionalisering

Zich losmaken van een religieuze grondslag.

internalisering

Het proces waarbij mensen zich bepaalde sociale regels eigen maken.

stereotypen

Een overdreven beeld over een bepaalde groep mensen die vaak niet overeenkomt met de werkelijkheid.

vooroordelen

Een mening die niet gebaseerd is op feiten.

B1. Socialisatie

B2. Hofstede, Media en Gezin

Uitleg over socialisatie en identiteit

Dit is de eerste samenvatting uit het domein Vorming. Vorming is een van de vier hoofdbegrippen, hoofdconcepten van het vak maatschappijwetenschappen. Met vorming bedoelen we de manier waarop individuen in een groep en/of samenleving - de maatschappij - worden gevormd tot leden van die groep of maatschappij. Ze worden met andere woorden gesocialiseerd. Dit brengt ons meteen op het eerste onderwerp, namelijk: socialisatie.


Socialisatie

Socialisatie is het sleutelbegrip waarmee het vormingsproces van individu tot groepslid plaatsvindt. Socialisatie begint al tijdens de opvoeding in een gezin, tijdens school of in vriendengroepen. Deze instellingen noemen we ‘socialisatoren’. Dit gebeurt over dus eigenlijk overal in de omgeving van een persoon. Het gaat hierbij over de positie in de maatschappij die je hebt. Waardoor dit allemaal beïnvloedt en wat hier verder bij komt kijken zal verder in de video behandeld worden.


Identiteit

Het tweede onderwerp van deze video is identiteit. Je identiteit is het geheel van jouw persoonlijkheidskenmerken, en ook die wordt door socialisatie gevormd. De vraag die je je hierbij vaak stelt is: ‘Wie ben ik?’. Het antwoord hierop hangt af van verschillende factoren, namelijk: uiterlijke kenmerken, psychologische kenmeren, aangeboren genetische persoonlijkheidskenmerken en nog veel meer. Daarnaast ontwikkel je ook een sociale identiteit. Het geeft antwoord op de vraag: ‘Wie denken anderen dat ik ben?’. Tot slot hebben we het over het begrip collectieve identiteit. Dit gaat over algemene kenmerken van een groep. Voor een uitgebreidere uitleg raden we je aan om de video te kijken!


Eindexamenstof leren met Digistudies

Om je voor andere onderwerpen ook goed voor te bereiden op je eindexamens, kun je kijken bij de andere video’s van maatschappijwetenschappen. Wist jij dat we bij Digistudies jou ook examenvragen, quizvragen en begrippenlijsten aanbieden? Samen met Digistudies kun jij je daarom helemaal klaarstomen voor de MAW examens 2022! Op woensdag 18 mei zal jouw maatschappijwetenschappen examen plaatsvinden.