Natuurkunde

1. Trillingen

Gegeven door:
Robbie Skoravic
Beschrijving Begrippen

Deze uitlegvideo voor natuurkunde havo gaat over trillingen. We zullen het hebben over (u,t)-diagrammen, harmonische trillingen, massa-veer systemen en over resonantie. Hier komen o.a. de volgende begrippen bij kijken: periodieke beweging, amplitude, oscillogram, evenwichtsstand en nog veel meer. Je kunt deze uitleg goed gebruiken ter voorbereiding op toetsen en het natuurkunde examen!

Amplitude

De maximale uitwijking van een trillend object tijdens de trilling

Evenwichtsstand

De positie die het bewegende object in zou nemen als het niet bewoog

Frequentie

Het aantal trillingen per seconde. Er geldt f=1/T, waarbij f = frequentie (Hz) en T = trillingstijd (s). De eenheid is Hertz (Hz)

Harmonische trilling

Een trilling die een object uitvoert als de netto kracht die erop werkt altijd naar de evenwichtsstand gericht is en evenredig is met de uitwijking van het object

Massa-veersysteem

Bestaat uit een veer waaraan een massa is opgehangen. De massa en de veerconstante bepalen de trillingstijd

Oscillogram

Een door een oscillograaf opgetekende grafiek, of een op het beeldscherm van een oscilloscoop aanwezige figuur

Resonantie

Het verschijnsel dat plaatsvindt wanneer een trillend voorwerp een ander voorwerp in trilling brengt, doordat de trillingen via een tussenstof worden doorgegeven

Trilling

De periodieke beweging van een voorwerp om een evenwichtsstand

Uitwijking

Een bepaalde afstand vanaf het evenwichtspunt. Symbool is ‘u’, gemeten in meters

Veerconstante

Drukt uit hoe stijf/stug een veer is en geeft aan hoe groot de kracht moet zijn voor een bepaalde uitrekking

A1: Informatieoverdracht

A2: Medische beeldvorming