Natuurkunde

7. Oscillogrammen (Opgaven)

Gegeven door:
Tom Fürstenberg
Beschrijving Begrippen

Deze oefenopgave voor natuurkunde gaat over het berekenen van frequenties van trillingen en het bepalen van de tijdbasis voor een oscillogram. We laten zien hoe je deze gegevens kunt aflezen uit een oscilloscoop.

Frequentie

Het aantal trillingen per seconde. Er geldt f=1/T, waarbij f = frequentie (Hz), T = trillingstijd (s), de eenheid is Hertz (Hz)

Golflengte (λ)

De lengte van een golfberg en een golfdal samen, gemeten in rechte lijn

Lopende golf

Een golf die zich met een constante snelheid (v) voortplant in een bepaalde richting

Oscillogram

Een door een oscillograaf opgetekende grafiek, of een op het beeldscherm van een oscilloscoop aanwezige figuur

Oscilloscoop

Een apparaat dat elektrische trillingen weergeeft met een lichtpuntje

Staande golf

Een golf die zich niet in een bepaalde richting verplaatst. Alleen de amplitude varieert langs de golf

Trillingstijd

De tijd die nodig is voor een volledige trilling

Amplitude

De maximale uitwijking van een trillend object tijdens de trilling

Harmonische trillingen

Is een trilling die een object uitvoert als de netto kracht die erop werkt altijd naar de evenwichtsstand gericht is en evenredig is met de uitwijking van het object

Evenwichtsstand

Is de positie die het bewegende object zou innemen als het niet bewoog

Golf

Een trilling die zich voortplant is een medium

A1: Informatieoverdracht

A2: Medische beeldvorming