Nederlands

1. Stappenplan

Gegeven door:
Laura den Boer
Beschrijving Begrippen

Het eindexamen Nederlands bestaat voor het grootste deel uit tekstverklaren. Daarom hebben we een video gemaakt over het stappenplan dat je het beste kunt doorlopen om de vragen goed te kunnen beantwoorden! Het stappenplan bestaat uit; fase 1: de oriëntatiefase, fase 2: intensief lezen, fase 3: vragen beantwoorden.

Er zijn nog geen begrippen voor deze video.
A1. Tekstverklaren

Nederlands Havo 

Stappenplan Tekstverklaren 


Stappenplan

·       Fase 1: oriëntatiefase 

-        Stap 1: bekijk de titel/tussenkopjes/afbeelding/bron

-        Stap 2: bedenk kort voor jezelf wat het onderwerp is en wat je hiervan al weet 

-        Stap 3: lees de eerste en de laatste alinea

-        Stap 4: bedenk voor jezelf hoe de tekst ongeveer in elkaar zal zitten


·       Fase 2: intensief lezen 

-        Stap 5: lees de vragen door (lees de antwoorden bij de meerkeuzevragen nog niet!) 

-        Stap 6: lees elke alinea intensief. Houd je hierbij steeds aan het volgende rijtje: 

a)     Lees de alinea 

b)     Omcirkel de signaalwoorden die je tegenkomt in deze alinea

c)     Onderstreep de kernzin in deze alinea

Hoe vind je de kernzin? 

-        De kernzin is de ‘hoofdmededeling’ van de alinea

-        Staat vaak (niet altijd!) in de eerste of laatste zin van de alinea

-        De opbouw van een alinea: kernzin + uitleg


·       Fase 3: vragen beantwoorden 

-        Stap 7: lees opnieuw de vraag. Is het een meerkeuzevraag? Lees nog steeds de antwoorden niet!

-        Stap 8: bekijk bij welk stukje tekst de vraag hoort en lees dit nog een keer

-        Stap 9: bedenk voor jezelf wat het antwoord is

-        Stap 10 (MK): lees nu pas de antwoorden en beantwoord de vraag