Nederlands

12. Open vragen

Gegeven door:
Rogier Proper
Beschrijving Begrippen

Het examen Nederlands bestaat uit meerkeuzevragen en open vragen. Bij meerkeuzevragen kan je kiezen uit antwoorden die je krijgt voorgelegd, maar bij open vragen moet je zelf het antwoord formuleren en opschrijven. Bij de open vragen zijn de meeste punten te verdienen. Succes met leren!

Citaat

Een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt

Drogreden

Een redenering die op het eerste gezicht correct lijkt, maar het niet is

Synthesetaken

Bij een synthesetaak leest een leerling verschillende bronnen over hetzelfde onderwerp en verwerkt deze informatie in een eigen geschreven tekst

A1. Tekstverklaren

Samenvatting voor Nederlands - Open vragen


Vernieuwingen Nederlands examen

Het examen Nederlands is aan het vernieuwen. Recent is er een officieel document verschenen waarin de vernieuwde elementen bij open vragen werden uitgelegd. Om welke vernieuwingen gaat het? 


Bronnen combineren

Allereerst is het goed om te weten dat de komende jaren de examenkandidaten steeds vaker verschillende bronnen moeten combineren. Dat wil dus zeggen dat men wil dat je bij de beantwoording van de open vraag uit meer dan 1 bron put. 


Op het examen zullen we dan ook vaker 2 of meer bronnen per thema zien. De examenkandidaat moet deze bronnen vergelijken. Met verschillende soorten bronnen bedoelen we niet alleen artikelen, maar ook bijvoorbeeld een gedicht, strips, tabellen, infographics, illustraties en reacties op internet artikelen. Die bronnen staan dus bij de vraag.


In de video hierboven zie je twee voorbeelden van verschillende bronnen 


Argumentatievragen

Ook zullen er steeds meer argumentatievragen in het examen Nederlands aanbod komen. Deze vragen gaan over soorten argumentatie en drogredenen. Vroeger moest de kandidaat aangeven om welk soort argumentatie het gaat. Nu moet de kandidaat meer laten zien dat hij of zij de argumenten begrijpt en zelf kan gebruiken. 


Synthese taken

Ook synthese-taken komen steeds meer op het centrale examen. Hierbij moet je verschillende bronnen over eenzelfde onderwerp lezen en verwerken. Synthese-taken hebben als doel om de examenkandidaat intensiever te laten lezen. Hij of zij moet namelijk gaan selecteren, analyseren en verbinden.

 

De examenkandidaat moet dan de bronnen vergelijken en krijgt bijvoorbeeld eerst de taak om deze bronnen te analyseren, dus kijken: wat staat er in een bron precies, wat zijn de hoofdzaken en hoe is dat opgebouwd, of wel; in welke volgorde wordt het gepresenteerd? Vervolgens moet je de bronnen vergelijken ofwel verbinden: bepalen of deze bronnen hetzelfde of juist verschillende dingen vermelden. 


Wat kun je tegenkomen bij open vragen?

In een examen Nederlands kan een vraag over een citaat uit de tekst gaan. Een citaat is een letterlijke zin uit een tekst. Als je een vraag moet beantwoorden over een citaat uit de tekst, lees dan niet alleen het citaat, maar lees de alinea voor en na de gegeven zin ook. Zo weet je zeker dat je geen essentiële informatie uit de tekst rond een aangewezen citaat mist.  Het kan ook zijn dat je zelf een citaat uit een tekst moet halen. 


Tip voor open vragen

Voordat we de lastigste open vragen uit een recent examen gaan bespreken, nog één tip. 

Herhaal bij open vragen de woorden uit de vraag: als je namelijk gebruik maakt van deze herhaling, duw je jezelf als het ware naar een gericht antwoord. Een ander advies van ons: houd altijd rekening met het maximale aantal eigen woorden die je mag gebruiken. De woorden die je herhaalt uit een vraag tellen niet mee. 


We gaan nu, in de video hierboven, een paar moeilijkste vragen van een recent examen behandelen. Bekijk deze vooral, want je kunt er veel van leren!