Nederlands

2. Zakelijke brief

Gegeven door:
Daphne Jager
Beschrijving Begrippen

Moet jij voor jouw SE een zakelijke/formele brief schrijven? Docente Daphne Jager helpt je hierbij in onze nieuwe video voor Nederlands. In minder dan tien minuten leer je welke stappen je allemaal moet doorlopen om een goede brief te schrijven, welke fouten je absoluut niet mag maken en wat juist wel goede strategieën zijn.

B1. Schrijven NL

ThumbnailPlay
ThumbnailPlay

Nederlands: het schrijven van een zakelijk brief

-        Veel formeler van toon dan persoonlijke brieven of e-mails


Vier zaken van belang: 

1.     Doelgroep

2.     Duidelijkheid 

3.     Aantrekkelijkheid 

4.     Correctheid 


Vaste volgorde zakelijke brief

·       Eerste alinea > Aanleiding 

·       Daarna > Uitleg/toelichting

·       Laatste alinea > Doel 


Vaste lay-out 

1.     Briefhoofd: afzender 

-        Jouw naam 

-        Jouw straatnaam en huisnummer

-        Jouw postcode en woonplaats

-        Jouw telefoonnummer 


2.     Geadresseerde: zo precies mogelijk zijn

-        Naam bedrijf of organisatie

-        Naam contactpersoon voor de vacature (t.a.v.)

-        Straat of postbus en nummer

-        Postcode vestigingsplaats


3.     Woonplaats en datum: datum helemaal uitschrijven 

-        Jouw woonplaats, datum 


4.     Betreft: het specifieke onderwerp van de brief

-        Betreft: vacature (functienaam) 


5.     Aanhef: 

-        Wees zorgvuldig

-        Controleer of alle namen goed zijn gespeld


6.     De eerste alinea

-        Begin nooit met ik 

-        De eerste alinea is de aanleiding: waar vond ik de vacature? 


7.     De tweede en volgende alinea:

-        In deelonderwerpen wordt onderwerp van de brief uitgewerkt. 

-        Gebruik voor ieder deelonderwerp een nieuwe alinea


8.     De laatste alinea:

-        Doel en afronding


9.     Afsluiting: 

-        Bijv. hoogachtend of met vriendelijke groet


10.  Handtekening + naam 


11.  Bijlagen:

-        Vermeld welke bijlagen je toevoegt