Nederlands

3. Onderzoek doen

Gegeven door:
Laura den Boer
Beschrijving Begrippen

Dit is de derde van de vier video’s over het maken van een profielwerkstuk. Deze video voor Nederlands gaat over de opbouw, methode, hypothese, resultaten en de verschillende typen van je onderzoek. Tenslotte leer je een conclusie te trekken uit je onderzoek, om daarmee een antwoord te geven op je onderzoeksvraag.

Er zijn nog geen begrippen voor deze video.
C1. Profielwerkstuk

Nederlands, het onderzoek in je profielwerkstuk


Opbouw onderzoek

(kijk natuurlijk ook naar de richtlijnen van je school!): 


·   Onderzoeksvraag:

Herhalen  


·      Hypothese(verwachting):

Vertellen


·      Methode:

De werkwijze en uitleg van je onderzoek. Beschrijf het materiaal dat je nodig hebt. Beschrijf eventueel het aantal proefpersonen dat je nodig hebt, mocht je deze nodig hebben. Beschrijf welke type onderzoek je gaat doen. 

Verschillende typen onderzoek 

-       Experiment: een proefje (in het laboratorium, thuis, op straat…) 

-       Enquête: vragenlijst laten invullen door proefpersonen

-       Interview: vragen stellen aan mensen op straat of aan een ‘expert’

-       Observatie: kijk wat er gebeurt bij een situatie (bijvoorbeeld het gedrag van dieren of mensen observeren in een bepaalde situatie)


·      Resultaten:

Kijk voor jouw onderzoek hoe je de resultaten het meest overzichtelijk kunt weergeven (tabellen, grafieken, tekeningen). Trek hier nog geen conclusie! 


·      Conclusie:

Antwoord op je onderzoeksvraag. Verklaringen van de resultaten. Kopte jouw hypothese? Extra uitkomsten, conclusies, verklaring. Leg uit!


·      Discussie:

Ben je problemen tegengekomen? Hoe heb je de problemen opgelost? Waren deze problemen onverwacht? Hoe zou je het de volgende keer anders doen? Heb je ideeën voor een vervolgonderzoek?