Scheikunde

2. Molecuul- en structuurformules

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video bespreken we belangrijke symbolen, molecuulformules en structuurformules die je moet kennen. Daarvoor kijken we naar het periodiek systeem, bespreken we veel voorkomende molecuulformules, bekijken we waaruit zouten ontstaan en hoe we deze naam kunnen geven, omschrijven we de belangrijke karakteristieke groepen en sluiten we af met de naamgeving voor verschillende koolstofketens.

Er zijn nog geen begrippen voor deze video.
Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
A1. Deeltjesmodellen

A2. Eigenschappen en modellen

A3. Bindingen en eigenschappen

A4. Bindingen, structuren en eigenschappen