Scheikunde

3. Zoutformules

Gegeven door:
Suzanne van de Voort
Beschrijving Begrippen

In deze online kennisclip voor scheikunde gaan we het hebben over de zoutformules. Hierbij hebben we het over ionen, atomen en de oplosbaarheidstabel. Ook komt er een aantal voorbeelden aan bod.

Atoom

Een eenheid die de de kleinste bouwsteen van de moleculen vormt.

Ion

Een geladen atoom, positief (te weinig elektronen) of negatief (teveel elektronen).

Elektron

Een zeer klein, negatief geladen deeltje om een atoom.

Natrium (Na)

Een chemisch element dat voornamelijk in zout voorkomt.

Oplosbaarheid

De mate waarin een zout in water oplost.

Zouten

Verbindingen die zijn opgebouwd uit positieve en negatieve ionen.

Ongeladen atoom

Aantal protonen = aantal elektronen

Lading

Staat gelijk aan het aantal protonen in de kern

Neutron

Een neutraal geladen (geen lading) subatomair deeltje met een gewicht van 1u

Patron

Een positief geladen (+1) subatomair deeltje met een gewicht van 1u

Proton

Een positief geladen (+1) subatomair deeltje met een gewicht van 1u

A1. Deeltjesmodellen

A2. Eigenschappen en modellen

A3. Bindingen en eigenschappen

A4. Bindingen, structuren en eigenschappen