Scheikunde

1. Chemische bindingen

Gegeven door:
Yoshi Van Heteren
Beschrijving Begrippen

In deze video met scheikunde uitleg behandelen we de verschillende soorten bindingen die voorkomen tussen atomen, moleculen en ionen. Deze chemische bindingen moet je kennen voor het scheikunde examen, dus goed opletten!

Atoom

Een eenheid die de de kleinste bouwsteen van de moleculen vormt.

Atoomkern (nucleus)

Het centrum van een atoom, bestaande uit protonen (positief geladen deeltjes) en neutronen (neutraal geladen deeltjes).

Atoomnummer (atoomgetal)

Hiermee geven we het aantal protonen dat aanwezig is in de atoomkern aan. Dit getal bepaalt de plek van het atoom in het periodiek systeem. 

Covalente binding

Een binding tussen atomen waarin de atomen één of meer gemeenschappelijke elektronenparen hebben.

Dipool

Een voorwerp met twee tegengestelde polen. Een moleculaire dipool ontstaat door polarisatie in het molecuul.

Elektron

Een zeer klein, negatief geladen deeltje om een atoom.

Elektronenwolk lading

Deze lading is bij een (ongeladen) atoom even groot als de positieve kernlading, maar dan negatief (als de kernlading +10 is, dan is de lading van de elektronenwolk -10).

Ion

Een geladen atoom, positief (te weinig elektronen) of negatief (teveel elektronen).

Kernlading

Deze positieve lading is gelijk aan het aantal protonen uit de atoomkern (aangezien elk proton een lading heeft van +1).

Moleculen

De kleinste deeltjes van een (ontleedbare stof). Een groep aan elkaar gebonden atomen met een voor de stof constante samenstelling.

Polarisatie

Het verschijnsel waarbij een ongelijksoortige verdeling ontstaat in een binding tussen atomen met een verschillende elektronegativiteit.

Van der Waalsbinding

Zwakke tot zeer zwakke krachten tussen atomen of moleculen. De sterkte van de binding hangt af van de grootte van het molecuul.

A1. Deeltjesmodellen

A2. Eigenschappen en modellen

A3. Bindingen en eigenschappen

A4. Bindingen, structuren en eigenschappen