Scheikunde

1. Reactiekinetiek

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video gaan we het hebben over reactiekinetiek. We bekijken een energiediagram, waarbij activeringsenergie, katalysatoren en de reactiesnelheid aan bod omen. Ook kijken we naar effectieve botsingen en welke factoren hier invloed op hebben.

Reactiviteit

De neiging van een stof om chemische reacties te ondergaan

Activeringsenergie

Een bepaalde hoeveelheid energie die nodig is om een reactie in gang te zetten

Energiediagram

Een schematische weergaven van het energieverloop bij een reactie

Katalysator

Een stof die de snelheid van een specifieke chemische reactie beïnvloedt zonder zelf verbruikt te worden.

Reactiesnelheid

Grootheid om aan te geven hoe snel een reactie verloopt, uitgedrukt in mol per liter per seconde (mol l^-1 s^-1)

Effectieve botsingen

De botsingen die daadwerkelijk een reactie veroorzaken

Botsende-deeltjes-model

Dit model omschrijft dat deeltjes altijd in beweging zijn en daarom met elkaar in botsing komen

Concentratie

Geeft aan hoeveel stof er is opgelost per hoeveelheid oplossing, uitgedrukt in mol per liter (mol l^-1)

Druk

De kracht die per eenheid van oppervlakte wordt uitgeoefend

Verdelingsgraad

Geeft aan hoe fijn de stof verdeeld is

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
B1. Chemische processen

B2. Chemisch rekenen

B3. Energieberekeningen

B4. Reactiekinetiek

B5. Behoudswetten en kringlopen

B6. Classificatie van reacties