Scheikunde

1. Polymerisatie

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video gaan we het hebben over polymerisatie. We delen de informatie op in drie delen. Eerst bespreken we kort wat polymeren zijn, waarna we de 3 stappen van een additie polymerisatie bespreken. We sluiten af met de twee vormen van condensatiepolymerisatie. Succes met de voorbereiding op de eindexamens en andere toetsen!

Polymeren

heel lange moleculen

Polymerisatiegraad

het gemiddelde aantal monomeren in de ketens van een polymeer

Monomeren

de kleine moleculen waar polymeren uit bestaan

Additiepolymeren

polymeren (heel lange moleculen) ontstaan via een additiereactie

Additiereactie

reactie waarbij uit twee moleculen, een nieuw, groter molecuul ontstaan

Initiator

molecuul dat kan splitsen in twee radicalen en zo de eerste stap van de additiepolymerisatie veroorzaakt

Radicaal

deeltje met een vrij elektron, een bindingsmogelijkheid dus waardoor het een additiereactie aan kan gaan

Propagatie

de tweede stap van additiepolymerisatie waarbij het molecuul groeit door het herhaaldelijk binden van monomeren

Terminatie

derde en laatste stap additiepolymerisatie. Het beëindigen ervan. Kan gebeuren wanneer de monomeren op zijn of wanneer de radicaal een andere radicaal tegenkomt

Cross-linken

het aan elkaar koppelen van polymeerketens

Thermoharders

Kunststoffen waarin de de lange moleculen onderling verbonden zijn met atoombindingen. Kan daardoor niet smelten.

Thermoplasten

kunststoffen waarin de lange moleculen los van elkaar liggen. Kan daardoor smelten.

Condensatiepolymerisatie

reactie waarbij polymeren gevormd worden door een herhaalde reactie waarbij monomeren binden. Hierbij splitst een klein molecuul af, vaak is dat water.

Esterbinding

binding tussen twee monomeren die ontstaat wanneer een zuurgroep met een alcoholgroep reageert.

Amidebinding

binding tussen twee monomeren die ontstaat wanneer een zuurgroep met een aminegroep reageert. Wordt ook wel peptidebinding genoemd omdat de aminozuren in eiwitten met zo’n binding aan elkaar vast zitten.

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
B1. Chemische processen

B2. Chemisch rekenen

B3. Energieberekeningen

B4. Reactiekinetiek

B5. Behoudswetten en kringlopen

B6. Classificatie van reacties