Scheikunde

Examenopgave 2014 (1), opgave 1

Gegeven door:
Danielle N
Beschrijving Begrippen
In deze video behandelen we de eerste opgave van het scheikunde havo-examen van 2014, tijdvak 1. De opgave gaat over een ademtest. De video eindigt met een aantal tips & tricks.
Ammoniak

Een anorganische verbinding van stikstof en waterstof (molecuulformule NH3)

Elektron

Een zeer klein, negatief geladen deeltje om een atoom

Enzym

Een eiwit dat een reactie in of buiten de cel katalyseert (mogelijk maakt of versnelt), zonder daarbij zelf verbruikt te worden of van samenstelling te veranderen

Hydrolyse

De splitsing van een chemische verbinding onder opname van water

Massagetal van een atoom

Het aantal protonen plus het aantal neutronen in atoom

Neutron

Een neutraal geladen (geen lading) subatomair deeltje met een gewicht van 1u

pH

De zuurgraad van een oplossing

Proton

Een positief geladen (+1) subatomair deeltje met een gewicht van 1u

Subatomair

Kleiner dan of onderdeel vormend van een atoom

G1. Examenopgaven 2012 tijdvak 1 SK

G2. Examenopgaven 2014 tijdvak 1 SK