Scheikunde

Examenopgave 2014 (1), opgave 3

Gegeven door:
Danielle N
Beschrijving Begrippen
In deze video behandelen we de derde opgave van het scheikunde havo-examen van 2014, tijdvak 1. De opgave gaat over grondwaterreiniging. De video eindigt met een aantal tips & tricks.
Chloor (Cl)

Een scheikundig element dat geproduceerd wordt door chloorzouten te elektrolyseren. In vrije vorm is het een groen-geel gas

Halfreactie

Een halfreactie is deel van een redoxreactie en heeft betrekking op de oxidatie of reductie van een stof

Koolstof (C)

Een niet-metaal dat in verschillende vormen voorkomt

Moleculen

De kleinste deeltjes van een (ontleedbare stof). Een groep aan elkaar gebonden atomen met een voor de stof constante samenstelling

Oxidator

Een stof die elektronen opneemt

Redoxreactie

Een reactie waarbij oxidatie en reductie optreedt

Reductor

Een stof die elektronen afstaat

Verdelingsevenwicht

Een stof verdeelt zich over twee oplosmiddelen in vaste verhouding

G1. Examenopgaven 2012 tijdvak 1 SK

G2. Examenopgaven 2014 tijdvak 1 SK