Scheikunde

Examenopgave 2014 (1), opgave 6

Gegeven door:
Danielle N
Beschrijving Begrippen
In deze video behandelen we de zesde opgave van het scheikunde havo-examen van 2014, tijdvak 1. De opgave gaat over omega-3-eieren. De video eindigt met een aantal tips & tricks.
Atoom

Een eenheid die de de kleinste bouwsteen van de moleculen vormt

Ester

Een koolstofverbinding die ontstaat door de reactie van een zuur met een alcohol

Glycerol

Een zware olie-achtige vloeistof met molecuulformule C3H8O3. Het is een meervoudig alcohol

Moleculen

Kleinste deeltje van een (ontleedbare stof). Een groep aan elkaar gebonden atomen met een voor de stof constante samenstelling

Reactievergelijking

Beschrijft een reactie op atomaire schaal

Vet

Een ester van glycerol met drie vetzuurstaarten, waarvan minimaal één onverzadigd

Vetzuur

Een lange koolstofketen met een zuurgroep aan het eind

G1. Examenopgaven 2012 tijdvak 1 SK

G2. Examenopgaven 2014 tijdvak 1 SK