Wiskunde A

1. Vergelijkingen oplossen

Gegeven door:
Menno Lagerwey
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor wiskunde A gaan we het hebben over vergelijkingen oplossen. De docent zal aan de hand van voorbeelden laten zien hoe je verschillende vergelijkingen kan oplossen. Je kunt deze video gebruiken om je goed voor te bereiden op het eindexamen en/of andere toetsen!

Herleiden

Iets korter schrijven. Dit betekent meestal dat je haakjes wegwerkt, variabelen met elkaar vermenigvuldigt als dat kan, factoren wegdeelt en wortels vereenvoudigt

Snijpunt

Het punt waarop twee of meer lijnen elkaar kruisen

Variabele

Een grootheid die steeds een andere waarde kan hebben

Vergelijking

Een soort formule waarin twee uitdrukkingen met één of meer onbekende variabelen aan elkaar gelijk gesteld worden

B1. Algebra en tellen