Wiskunde A

5. Procentuele toe- en afname

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen

In deze uitlegvideo voor wiskunde A krijg je te zien hoe je een procentuele toe- of afname kan berekenen. In het eerste deel van de video zal duidelijk worden wat een procentuele toe- en afname zijn en daarna zal de docent de stof met je oefenen. Je kunt deze video goed gebruiken om je voor te bereiden op het eindexamen en/of andere toetsen!

Absolute veranderingen

De toe- of afname van aantallen van iets

Decimalen

Cijfers achter de komma

Factor

Een getal waarmee we iets kunnen vermenigvuldigen

Formule procentuele verandering

Nieuw - oud / oud * 100

Groeipercentage

Hoeveel procent van een bepaalde hoeveelheid ergens af gaat of erbij komt

Procenten

Worden gebruikt om een bepaalde verhouding aan te geven. Het is een honderdste deel van iets en wordt aangegeven met het procentteken (%)

Relatieve verandering

Een verandering in procenten

B1. Algebra en tellen