Wiskunde A

1. Tabellen & grafieken (opstellen en aflezen)

Gegeven door:
Menno Lagerwey
Beschrijving Begrippen Examenvragen

Digistudies docent Menno Lagerwey behandelt in deze video vier verschillende onderdelen van tabellen en grafieken. De onderwerpen minima, maxima, snijpunten en lineaire verbanden zullen worden uitgelegd in deze handige video. Je kunt deze uitleg goed gebruiken als onderdeel van je examentraining, of natuurlijk om te leren voor andere toetsen!

Assenstelsel

Een stelsel met een x-as en een y-as, waarop getallen staan. In een assenstelsel kun je coördinaten aflezen

Coördinaten

Een getal dat gebruikt wordt om de plaats van een punt in de grafiek aan te geven

Extreme waarden

De maxima en minima van een functie. Het zijn de functiewaarden waar geen andere functiewaarde boven- of onderuit komt

Hellingsgetal

Een waarde die de toename of afname per x aangeeft. Bij een afname is het hellingsgetal negatief, en hoe groter het hellingsgetal is, hoe steiler de lijn wordt. Een hellingsgetal is hetzelfde als de richtingscoëfficiënt

Lineair verband

Een relatie die continu toeneemt of afneemt. Als iets toeneemt in de y-richting, gebeurt dat op dezelfde manier in de x-richting

Richtingscoëfficiënt

Een waarde die de toename of afname per x aangeeft. Bij een afname is de richtingscoëfficiënt negatief, en hoe groter de richtingscoëfficiënt is, hoe steiler de lijn wordt. Een richtingscoëfficiënt is hetzelfde als het hellingsgetal

Snijpunt

Het punt waarop twee of meer lijnen elkaar kruisen

Variabele

Een grootheid die steeds een andere waarde kan hebben

X-as

De horizontale as, die plat op de grond ligt

Y-as

De verticale as, die recht omhoog gaat

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
C1: Tabellen

C2: Grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden

C3: Formules met één of meer variabelen

C4: Lineaire verbanden

C5: Exponentiële verbanden