Wiskunde A

1. Grafieken (intro)

Gegeven door:
Menno Lagerwey
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor wiskunde A bespreken we alles wat je moet weten over het onderdeel grafieken. Een grafiek is een visuele voorstelling van een formule en kan verschillende vormen hebben. Je hebt grafieken met vaste patronen en grafieken zonder vaste patronen, ook wel schommeling genoemd. Ook kan een grafiek een 'trend' grafiek zijn. Binnen een trend kunnen we spreken van een positieve of een negatieve lijn. Dit wordt allemaal uitgebreid behandeld in de video. Je kunt deze uitleg goed gebruiken om je voor te bereiden op het eindexamen, of om te leren voor andere toetsen!

Assenstelsel

Een stelsel met een x-as en een y-as, waarop getallen staan. In een assenstelsel kun je coördinaten aflezen

Coördinaten

Een getal dat gebruikt wordt om de plaats van een punt in de grafiek aan te geven

Formule

Een bepaalde waarde of verband dat in cijfers en/of letters uitgedrukt wordt

Grafiek

Een visuele weergave van één of meerdere verbanden tussen grootheden. Er zijn verschillende soorten grafieken

Periodiciteit

De regelmatige terugkeer van een bepaald verschijnsel in een tijdsperiode

Schommeling

Willekeurige en kleine veranderingen die in een bepaalde tijd plaatsvinden. Als er een schommeling in de gegevens is, is er geen vast patroon

Snijpunt

Het punt waarop twee of meer lijnen elkaar kruisen

Tabellen

Een georganiseerde weergave van een aantal gegevens. Het bestaat o.a. uit rijen, kolommen en cellen (één vak uit de tabel)

Trend

Het geschatte verloop van een bepaalde ontwikkeling

Trendlijn

Een rechte lijn die de belangrijke punten van een grafiek met elkaar verbindt

C1: Tabellen

C2: Grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden

C3: Formules met één of meer variabelen

C4: Lineaire verbanden

C5: Exponentiële verbanden