Wiskunde A

3. Grafische rekenmachine

Gegeven door:
Menno Lagerwey
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor wiskunde A gaan we het hebben over het onderdeel grafische rekenmachine. We gaan bekijken wanneer je deze wel en niet mag gebruiken en we gaan een aantal voorbeelden geven waarbij de grafische rekenmachine ook wordt weergegeven. De docent zal ook twee verschillende vragen behandelen waar de grafische rekenmachine gebruikt voor mag worden en zal uitleggen hoe je dit soort vragen kunt oplossen.

Algebraïsch rekenen

Iets uitrekenen zonder een rekenmachine te gebruiken. Je moet hierbij alle tussenstappen opschrijven

Assenstelsel

Een stelsel met een x-as en een y-as, waarop getallen staan. In een assenstelsel kun je coördinaten aflezen

Coördinaten

Een getal dat gebruikt wordt om de plaats van een punt in de grafiek aan te geven

Exact oplossen

Een som beantwoorden zonder af te ronden of een rekenmachine te gebruiken

Intersect

Een optie op de grafische rekenmachine, waarmee je de coördinaten van een snijpunt van twee grafieken kunt berekenen

Snijpunt

Het punt waarop twee of meer lijnen elkaar kruisen

C1: Tabellen

C2: Grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden

C3: Formules met één of meer variabelen

C4: Lineaire verbanden

C5: Exponentiële verbanden