Wiskunde A

4. Ongelijkheden oplossen

Gegeven door:
Menno Lagerwey
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video met uitleg voor wiskunde A behandelen we het begrip wiskundige ongelijkheden. Aan de hand van voorbeelden leren we je eerst de gelijkheid in de vergelijkingen, zowel algebraïsch als met grafische rekenmachine oplossen, om daarna de ongelijkheid op te lossen door middel van een schets. Je kunt deze uitleg gebruiken om je goed voor te bereiden op het eindexamen, of natuurlijk om te leren voor andere toetsen!

>

Groter dan

<

Kleiner dan

Groter dan of gelijk aan

Kleiner dan of gelijk aan

Algebraïsch rekenen

Iets uitrekenen zonder een rekenmachine te gebruiken. Je moet hierbij alle tussenstappen opschrijven

Exact oplossen

Een som beantwoorden zonder af te ronden of een rekenmachine te gebruiken

Grafiek

Een visuele weergave van één of meerdere verbanden tussen grootheden

Macht

Machten worden gebruikt om sommen of formules korter op te schrijven. Je schrijft een macht schuinboven het grondgetal. In een som '3 tot de macht 2' is dat bijvoorbeeld hetzelfde als 3x3 = 9

Snijpunt

Het punt waarop twee of meer lijnen elkaar kruisen

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
C1: Tabellen

C2: Grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden

C3: Formules met één of meer variabelen

C4: Lineaire verbanden

C5: Exponentiële verbanden