Wiskunde A

1. Formules met meerdere variabelen

Gegeven door:
Menno Lagerwey
Beschrijving Begrippen

In deze uitlegvideo voor wiskunde A gaan we het hebben over formules met meerdere variabelen. In deze video worden formules gecombineerd en moeten variabelen vrij gemaakt worden. Je kunt deze uitleg goed gebruiken om je voor te bereiden op het eindexamen, of om te leren voor andere toetsen!

Formule

Een bepaalde waarde of verband dat in cijfers en/of letters uitgedrukt wordt

Herleiden

In de wiskunde bedoelen we met herleiden het korter opschrijven van een verband of formule. Je kunt dit doen door bijvoorbeeld haakjes weg te werken en getallen bij elkaar op te tellen

Kwadraat

Een benaming voor de tweede macht van een getal, wat je krijgt door een getal met zichzelf te vermenigvuldigen

Variabele

Een grootheid die steeds een andere waarde kan hebben

Wortel

Het tegenovergestelde van een kwadraat: bij worteltrekken wil je weten welk getal je met zichzelf kunt vermenigvuldigen om de uitkomst te krijgen. Je gebruikt het volgende symbool: √

C1: Tabellen

C2: Grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden

C3: Formules met één of meer variabelen

C4: Lineaire verbanden

C5: Exponentiële verbanden