Wiskunde A

1. Grafiek, groeifactor, groeipercentage

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze wiskunde A uitlegvideo gaan we kijken naar de groeifactor en groeipercentages. Hier komt de exponentiële groei in terug met de behorende formule: N= b*g^t. Je kunt deze uitleg gebruiken om je goed voor te bereiden op het eindexamen, of natuurlijk om te leren voor andere toetsen!

Beginwaarde

Wordt aangegeven met de letter b. Je kunt de beginwaarde aflezen onder de 0 in een tabel van een exponentieel verband en bij een grafiek bij t = 0

Exponentieel verband

Je spreekt van een exponentieel verband als een hoeveelheid per tijdseenheid met hetzelfde getal (de groeifactor) wordt vermenigvuldigd. De standaardformule is n = b*g^t

Formule groeifactor

Nieuw / oud

Formule groeipercentage

(groeifactor - 1) * 100%

Groeifactor

Het vaste getal waarmee vermenigvuldigd wordt binnen een exponentieel verband. Als de groeifactor groter dan 1 is stijgt de grafiek, maar als het tussen de 0 en de 1 ligt daalt de grafiek

Groeipercentage

Een procentuele weergave van de groei binnen een bepaalde tijdsperiode

Op 1 januari 2010 kostte een postzegel 44 cent. Op 1 januari 2014 was de prijs gestegen tot 64 cent. Veronderstel dat in de periode 2010-2014 de postzegelprijs exponentieel groeide.


Bereken met de bovengenoemde gegevens uit 2010 en 2014 het jaarlijkse groeipercentage van de postzegelprijs. Geef je antwoord in één decimaal.

C1: Tabellen

C2: Grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden

C3: Formules met één of meer variabelen

C4: Lineaire verbanden

C5: Exponentiële verbanden