Wiskunde A

2. Andere tijdseenheden (verdubbeling, etc.)

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor wiskunde A gaan we groeipercentages en groeifactoren omzetten naar andere tijdseenheden. Hierbij zullen duidelijke voorbeelden en oefenopdrachten gegeven. Je kunt deze kennisclip goed gebruiken om je voor te bereiden op het eindexamen, of natuurlijk om te leren voor andere toetsen!

Exponentieel verband

Je spreekt van een exponentieel verband als een hoeveelheid per tijdseenheid met hetzelfde getal (de groeifactor) wordt vermenigvuldigd. De standaardformule is n = b*g^t

Formule groeipercentage

(groeifactor - 1) * 100%

Groeifactor

Het vaste getal waarmee vermenigvuldigd wordt binnen een exponentieel verband. Als de groeifactor groter dan 1 is stijgt de grafiek, maar als het tussen de 0 en de 1 ligt daalt de grafiek

Groeipercentage

Een procentuele weergave van de groei binnen een bepaalde tijdsperiode

C1: Tabellen

C2: Grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden

C3: Formules met één of meer variabelen

C4: Lineaire verbanden

C5: Exponentiële verbanden