Wiskunde A

3. Logaritmische schaalverdeling

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen

Digistudiesdocent Nick Gerdes behandelt in deze uitgebreide video de basis van het rekenen met logaritmen. Zo legt hij de theorie over logaritmen uit en behandelt hij een aantal duidelijke voorbeeldvragen. Een ideale basis voor het eindexamen, dus!

Exponent

Het aantal keren dat het grondtal in een machtsverheffing met zichzelf vermenigvuldigd wordt om een resultaat te krijgen

Exponentieel verband

Je spreekt van een exponentieel verband als een hoeveelheid per tijdseenheid met hetzelfde getal (de groeifactor) wordt vermenigvuldigd. De standaardformule is n = b*g^t

Gebroken exponent

Een macht waarvan de exponent een breuk is

Grondtal

Het getal waarop een berekening gebaseerd is. In een machtsverheffing van 2 tot de macht 5 (2^5) is 2 het grondtal

Logaritme

De exponent waartoe een grondgetal verheven moet worden om het eerste getal als resultaat te krijgen

Logaritmisch papier

Een hulpmiddel bij het tekenen van grafieken of diagrammen. Eén of beide coördinaatassen hebben hierop een logaritmische schaalverdeling

Logaritmische schaalverdeling

In plaats van de numerieke waarde van een grootheid wordt op een logaritmische schaal de verhouding van de grootheid tot een referentiewaarde gegeven. Je zet machten van 10 op gelijke afstanden van elkaar uit. Het voordeel hiervan is dat je waarnemingen kunt uitzetten die sterk in grootte verschillen

C1: Tabellen

C2: Grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden

C3: Formules met één of meer variabelen

C4: Lineaire verbanden

C5: Exponentiële verbanden