Wiskunde A

1. Centrummaten

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor wiskunde A gaan we kijken naar centrummaten. Hierbij zoomen we in op het gemiddelde, de modus en de mediaan. Dit wordt uitgelegd aan de hand van voorbeelden en oefenopdrachten. Je kunt deze kennisclip gebruiken om je voor te bereiden op het eindexamen, of natuurlijk om te leren voor andere toetsen!

Centrummaten

Geeft een indruk van het centrum van een hoeveelheid gegevens. De meest voorkomende centrummaten zijn de modus, de mediaan en het gemiddelde

Gemiddelde

De som van alle waarden gedeeld door het aantal waarden. Je berekent het gemiddelde door alle getallen bij elkaar op te tellen en te delen door het totaal aantal getallen

Mediaan

Het midden van een bepaalde hoeveelheid gegevens. Het is het middelste element in een geordende verzameling

Modus

De waarde met de grootste frequentie. Met andere woorden: de waarde die het vaakst voorkomt in een verzameling van gegevens

D1: Presentaties van data interpreteren en beoordelen

D2: Data verwerken

D3: Data en verdelingen

D4. Statistsiche uitspraken doen