Wiskunde A

4. Frequentietabel, frequentiepolygoon, histogram

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen

Met deze uitlegvideo voor wiskunde A leer je alles over de frequentietabel, frequentiepolygoon en een histogram. Dit wordt uitgelegd aan de hand van absolute en relatieve aantallen. Ook hierbij zullen weer voorbeelden en opdrachten gegeven worden. Je kunt deze video goed gebruiken om je voor te bereiden op het eindexamen, of natuurlijk om te leren voor andere toetsen!

Absolute frequentie

Hoe vaak een bepaald waarnemingsgetal voorkomt

Frequentie

Het aantal keren dat een waarde in een reeks voorkomt

Frequentiepolygoon

Een visuele weergave van een frequentietabel, waarbij de frequenties door stippen aangegeven worden die verbonden worden door rechte lijnen

Frequentieverdeling

Een overzicht van de frequenties van de waarden die je verzameld hebt. Het laat zien hoe vaak elk van de waarden waargenomen is

Histogram

Een visuele weergave van een frequentieverdeling. Het is een vorm van een staafdiagram. Op de horizontale as staan waarnemingsgetallen en op de verticale as staan de frequenties

Relatieve frequenties

De frequentie van een uitkomst gedeeld door het totaal aantal waarnemingen. De standaardformule is: % = deel / geheel * 100

D1: Presentaties van data interpreteren en beoordelen

D2: Data verwerken

D3: Data en verdelingen

D4. Statistsiche uitspraken doen