Wiskunde A

4. Frequentietabel, frequentiepolygoon, histogram

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen Examenvragen

Met deze uitlegvideo voor wiskunde A leer je alles over de frequentietabel, frequentiepolygoon en een histogram. Dit wordt uitgelegd aan de hand van absolute en relatieve aantallen. Ook hierbij zullen weer voorbeelden en opdrachten gegeven worden. Je kunt deze video goed gebruiken om je voor te bereiden op het eindexamen, of natuurlijk om te leren voor andere toetsen!

Absolute frequentie

Hoe vaak een bepaald waarnemingsgetal voorkomt

Frequentie

Het aantal keren dat een waarde in een reeks voorkomt

Frequentiepolygoon

Een visuele weergave van een frequentietabel, waarbij de frequenties door stippen aangegeven worden die verbonden worden door rechte lijnen

Frequentieverdeling

Een overzicht van de frequenties van de waarden die je verzameld hebt. Het laat zien hoe vaak elk van de waarden waargenomen is

Histogram

Een visuele weergave van een frequentieverdeling. Het is een vorm van een staafdiagram. Op de horizontale as staan waarnemingsgetallen en op de verticale as staan de frequenties

Relatieve frequenties

De frequentie van een uitkomst gedeeld door het totaal aantal waarnemingen. De standaardformule is: % = deel / geheel * 100

Het Nibud Scholierenonderzoek brengt het financiële gedrag van scholieren in het voortgezet onderwijs in kaart. De populatie van dit onderzoek bestaat uit alle vmbo-, havo- en vwoscholieren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. Van een aselecte steekproef van 3260 scholieren uit de populatie zijn gegevens beschikbaar gekomen via online vragenlijsten. We gaan ervan uit dat deze steekproef representatief is. 


In de steekproef bedroeg het gemiddelde inkomen van een scholier met een bijbaantje 112 euro per maand. De mediaan was 65 euro. In de figuur zie je drie frequentieverdelingen afgebeeld waarvan er één de frequentieverdeling van het inkomen per maand van een scholier met een bijbaantje in de steekproef weergeeft. 


Bron: Examenblad


Welke van de drie frequentieverdelingen is dat? Licht je antwoord toe. 


D1: Presentaties van data interpreteren en beoordelen

D2: Data verwerken

D3: Data en verdelingen

D4. Statistsiche uitspraken doen