Wiskunde A

6. Puntenwolk en Kruistabel

Gegeven door:
Jilles Douze
Beschrijving Begrippen

In deze video video voor wiskunde a HAVO leg ik je alles uit wat je voor je eindexamen moet weten over puntenwolken en kruistabellen. We beginnen met een korte uitleg over puntenwolken, hier focussen we met name op het interpreteren van puntenwolken. Daarna behandelen we wat een kruistabel is en ten slotte bespreken we een examenvraag waarin we onze kennis over kruistabellen moeten toepassen. Zo kom je op je examen niet voor verrassingen te staan. Gebruik deze video om te leren voor je examens, of natuurlijk voor je normale toetsen.

Variabele

Een grootheid die verschillende waarden kan aannemen

Correlatie

Correlatie is de wiskundige of statistische samenhang tussen twee variabelen

Gering

Klein en niet zo belangrijk

D1: Presentaties van data interpreteren en beoordelen

D2: Data verwerken

D3: Data en verdelingen

D4. Statistsiche uitspraken doen