Wiskunde A

1. Normale Verdeling

Gegeven door:
Jilles Douze
Beschrijving Begrippen

In deze video voor HAVO wiskunde A leg ik alles uit over de normale verdeling. Door middel van een voorbeeld wordt uitgelegd wat de normale verdeling is en wat de handige eigenschappen van een normale verdeling zijn. Ten slotte behandelen we een examenvraag waarbij  je de net uitlegde kennis over de normale verdeling moet toepassen. Gebruik deze video om te leren voor je examen, of natuurlijk voor je andere toetsen.Willekeurige variabele

een variabele waarvan de waarde afhangt van een toevallige uitkomst in een kans experiment.

Gemiddelde

De som van de getallen, gedeeld door het aantal getallen

Standaardafwijking

Geeft aan hoeveel de waardes van eenzelfde willekeurige variabele met elkaar verschillen

Cumulatieve frequentie

Geeft aan hoe vaak een bepaalde uitkomst en alle uitkomsten met een kleinere waarde waargenomen zijn.

D1: Presentaties van data interpreteren en beoordelen

D2: Data verwerken

D3: Data en verdelingen

D4. Statistsiche uitspraken doen