Wiskunde A

2. Normale verdeling, onbekende berekenen

Gegeven door:
Dorinde den Boer
Beschrijving Begrippen

Voor het Wiskunde A eindexamen legt onze Digistudiesdocent uit welke formule er bij de normale verdeling hoort, waarna ze uitlegt hoe je de onbekende factor uitrekent. Ook zullen kort nog even de eigenschappen van de normale verdeling aan bod komen. Je kunt deze uitleg goed gebruiken bij je voorbereiding op het eindexamen en/of andere toetsen.

Gemiddelde

De som van alle waarden gedeeld door het aantal waarden. Je berekent het gemiddelde door alle getallen bij elkaar op te tellen en te delen door het totaal aantal getallen

Kansverdeling

Geeft aan hoe de kansen verdeeld zijn en laat het geheel van mogelijke uitkomsten en bijbehorende kansen zien

Normale verdeling

Een kansverdeling met twee parameters: de verwachtingswaarde en de standaardafwijking. Je herkent de normale verdeling aan een curve met de vorm van een klok

Standaardafwijking

Een maat die iets zegt over hoe ver variabelen in een verdeling van het gemiddelde af zitten

D1: Presentaties van data interpreteren en beoordelen

D2: Data verwerken

D3: Data en verdelingen

D4. Statistsiche uitspraken doen