Wiskunde A

3. Vuistregels bij normale verdeling

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video met uitleg voor wiskunde A gaan we het hebben over de vuistregels bij een normale verdeling. Hierbij zal alles uitgelegd worden aan de hand van voorbeelden. Je kunt deze kennisclip goed gebruiken als onderdeel van je examentraining, of om te leren voor andere toetsen!

Frequentie

Het aantal keren dat een waarde in een reeks voorkomt

Gemiddelde

De som van alle waarden gedeeld door het aantal waarden. Je berekent het gemiddelde door alle getallen bij elkaar op te tellen en te delen door het totaal aantal getallen

Kansverdeling

Geeft aan hoe de kansen verdeeld zijn en laat het geheel van mogelijke uitkomsten en bijbehorende kansen zien

Normale verdeling

Een kansverdeling met twee parameters: de verwachtingswaarde en de standaardafwijking. Je herkent de normale verdeling aan een curve met de vorm van een klok

Standaardafwijking

Een maat die iets zegt over hoe ver variabelen in een verdeling van het gemiddelde af zitten

Symmetrie

Een object is symmetrisch als twee helften elkaars spiegelbeeld zijn

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
D1: Presentaties van data interpreteren en beoordelen

D2: Data verwerken

D3: Data en verdelingen

D4. Statistsiche uitspraken doen