Wiskunde A

4. Normale verdeling (uitgebreid)

Gegeven door:
Gerda Jongenelen
Beschrijving Begrippen

In deze uitgebreide video voor wiskunde A gaan we dieper in op de normale verdeling. Onze docent behandelt een aantal belangrijke onderdelen van de normale verdeling en schetst een duidelijk stappenplan voor het berekenen van de normale verdeling. Je kunt deze video, met een aantal oefenopgaven, goed gebruiken om je voor te bereiden op je eindexamen.

Frequentie

Het aantal keren dat een waarde in een reeks voorkomt

Gemiddelde

De som van alle waarden gedeeld door het aantal waarden. Je berekent het gemiddelde door alle getallen bij elkaar op te tellen en te delen door het totaal aantal getallen

Kansverdeling

Geeft aan hoe de kansen verdeeld zijn en laat het geheel van mogelijke uitkomsten en bijbehorende kansen zien

Normale verdeling

Een kansverdeling met twee parameters: de verwachtingswaarde en de standaardafwijking. Je herkent de normale verdeling aan een curve met de vorm van een klok

Standaardafwijking

Een maat die iets zegt over hoe ver variabelen in een verdeling van het gemiddelde af zitten

D1: Presentaties van data interpreteren en beoordelen

D2: Data verwerken

D3: Data en verdelingen

D4. Statistsiche uitspraken doen