Wiskunde B

1. Vergelijkingen/ongelijkheden oplossen

Gegeven door:
Menno Lagerwey
Beschrijving Begrippen

In deze video voor wiskunde B gaan we het hebben over alles wat je moet weten voor je eindexamen met betrekking tot het oplossen van vergelijkingen. Dit wordt onderverdeeld in de volgende onderdelen: haakjes wegwerken, vergelijkingen oplossen, ongelijkheden oplossen en formules met meerdere variabelen.

>

Groter dan

<

Kleiner dan

Groter dan of gelijk aan

Kleiner dan of gelijk aan

Herleiden

In de wiskunde bedoelen we met herleiden het korter opschrijven van een verband of formule. Je kunt dit doen door bijvoorbeeld haakjes weg te werken en getallen bij elkaar op te tellen

Grondtal

Het getal waarop een berekening gebaseerd is. In een machtsverheffing van 2 tot de macht 5 (2^5) is 2 het grondtal

Kwadraat

Een benaming voor de tweede macht van een getal, wat je krijgt door een getal met zichzelf te vermenigvuldigen

Snijpunt

Het punt waarop twee of meer lijnen elkaar kruisen

Variabele

Een grootheid die steeds een andere waarde kan hebben

A1: Algebraïsche vaardigheden