Wiskunde B

4. Wortels

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen

Met deze uitlegvideo voor wiskunde B spijkeren we je kennis bij op het gebied van wortelformules. De docent zal aan de hand van drie verschillende opgaven uitgebreid uitleggen hoe je variabelen vrijmaakt in wortelformules. Je kunt deze uitleg goed gebruiken als onderdeel van je examentraining, of natuurlijk om te leren voor andere toetsen!

Herleiden

Iets korter schrijven. Dit betekent meestal dat je haakjes wegwerkt, variabelen met elkaar vermenigvuldigt als dat kan, factoren wegdeelt en wortels vereenvoudigt

Variabele

Een grootheid die steeds een andere waarde kan hebben

Wortel

Het tegenovergestelde van een kwadraat: bij worteltrekken wil je weten welk getal je met zichzelf kunt vermenigvuldigen om de uitkomst te krijgen. Je gebruikt het volgende symbool: √

Wortelformule

Een formule waarmee de oplossingen van een vergelijking kunnen worden gevonden. De simpelste wortelformule is als volgt: y = de wortel van x

Wortelverband

Hoort bij een wortelformule. Je kunt wortelverbanden bijvoorbeeld gebruiken bij formules die gebaseerd zijn op de stelling van Pythagoras

A1: Algebraïsche vaardigheden