Wiskunde B

1. Tabellen en grafieken

Gegeven door:
Menno Lagerwey
Beschrijving Begrippen

Digistudies docent Menno Lagerwey behandelt in deze video voor wiskunde B vier verschillende onderdelen van tabellen en grafieken. De onderwerpen minima, maxima, snijpunten en lineaire verbanden zullen worden uitgelegd in deze handige video, om je klaar te stomen voor je eindexamen.

Assenstelsel

Een stelsel met een x-as en een y-as, waarop getallen staan. In een assenstelsel kun je coördinaten aflezen

Coördinaten

Een getal dat gebruikt wordt om de plaats van een punt in de grafiek aan te geven

Extreme waarden

De maxima en minima van een functie. Het zijn de functiewaarden waar geen andere functiewaarde boven- of onderuit komt

Hellingsgetal

Een waarde die de toename of afname per x aangeeft. Bij een afname is het hellingsgetal negatief, en hoe groter het hellingsgetal is, hoe steiler de lijn wordt. Een hellingsgetal is hetzelfde als de richtingscoëfficiënt

Lineair verband

Een relatie die continu toeneemt of afneemt. Als iets toeneemt in de y-richting, gebeurt dat op dezelfde manier in de x-richting

Richtingscoëfficiënt

Een waarde die de toename of afname per x aangeeft. Bij een afname is de richtingscoëfficiënt negatief, en hoe groter de richtingscoëfficiënt is, hoe steiler de lijn wordt. Een richtingscoëfficiënt is hetzelfde als het hellingsgetal

Snijpunt

Het punt waarop twee of meer lijnen elkaar kruisen

Variabele

Een grootheid die steeds een andere waarde kan hebben

X-as

De horizontale as, die plat op de grond ligt

Y-as

De verticale as, die recht omhoog gaat

B1: Standaardfuncties

B2: Vergelijkingen en ongelijkheden

B3: Evenredigheidsverbanden

B4: Periodieke functies