Wiskunde B

11. Logaritmen berekenen

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen

Welkom bij deze wiskunde B uitlegvideo over logaritmen. We gaan kijken naar wat logaritmen zijn en wat we ermee kunnen doen. Allereerst worden er basisbewerkingen weergegeven, zodat je aan de hand daarvan precies weet hoe je alles moet omrekenen. Dit wordt aan de hand van een rekenmachine en voorbeelden weergegeven.

Exponent

Het aantal keren dat het grondtal in een machtsverheffing met zichzelf vermenigvuldigd wordt om een resultaat te krijgen

Grondtal

Het getal waarop een berekening gebaseerd is. In een machtsverheffing van 2 tot de macht 5 (2^5) is 2 het grondtal

Kwadraat

Een benaming voor de tweede macht van een getal, wat je krijgt door een getal met zichzelf te vermenigvuldigen

Logaritme

De exponent waartoe een grondgetal verheven moet worden om het eerste getal als resultaat te krijgen

Macht

Machten worden gebruikt om sommen of formules korter op te schrijven. Je schrijft een macht schuinboven het grondgetal. In een som '3 tot de macht 2' is dat bijvoorbeeld hetzelfde als 3x3 = 9

Wortel

Het tegenovergestelde van een kwadraat: bij worteltrekken wil je weten welk getal je met zichzelf kunt vermenigvuldigen om de uitkomst te krijgen. Je gebruikt het volgende symbool: √

B1: Standaardfuncties

B2: Vergelijkingen en ongelijkheden

B3: Evenredigheidsverbanden

B4: Periodieke functies